Gården

Landbrug:

På gården driver vi et økologisk deltidslandbrug.

På vores 41 Ha har vi valgt at satse både på landbrug og skovbrug.

½ af jorden drives som landbrug hovedsagligt dyrkning af korn.

Derforuden har vi et samarbejde med en anden økolog, hvilket betyder at vi har ”besøg” af en flok køer i græsningssæsonen.

Skovbrug:

Den anden ½ af jorden drives som skovbrug. Oprindelig er heden groet til med væsentligst bjergfyr og det vil fortsat præge skoven, men med forskellige planter fremavlet i vores planteskole laves nu en mere varieret skov, hvor de forskellige nuancer kan skabe et farve spil.

Skoven producerer dels pyntegrønt og dels brænde som er vores eneste varmekilde. Derudover indgår kød fra nedlagt vildt, som en naturlig del af vores husholdning.

Køkkenhave:

Vi har en stor økologisk køkkenhave med grøntsager og urter, hvor der høstes fra juni til oktober.

Vi stræber mod at skabe vores egne produkter fra jord til bord og er i så udstrakt grad som muligt selvforsynende med grøntsager og kød.

Vandhuller:

Der er flere vandhuller på terrænet: mose fremkommet ved tidligere tørvegravning samt opdæmmet sø med rigt insekt liv. I perioder vil der kunne fiskes ørreder. I øvrigt er vores terræn indlemmet i et stort skovområde, hvorfor et naturligt vildtfauna byder på særlige oplevelser specielt synet af kronhjortene vækker altid begejstring.
  Gården

Copyright © 2014. Søs Rolighed & Børge Skytte. Nørregårdsvej 7, Muldbjerg. 6971 Spjald. Tlf.: 20259447 - 61705598. info@aah-ja.dk